V Forum EMR

Wrocław/Kudowa Zdrój

05 - 08 czerwca 2018

honorowy patronat

 Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski

            EN

Komitet Naukowy

Komitet Organizacyjny

Kontakt

Formularz Zgłoszeniowy                                                                                                                                                                                                                      

Plan Konferencji

Miejsce Konferencji

Opłaty Konferencyjne

Ważne daty

Wzór abstraktu

Applied Magnetic Resonance Special Issue

 

EMR = EPR = ESR

Elektronowy Rezonans Magnetyczny
Elektronowy Rezonans Paramagnetyczny
Elektronowy Rezonans Spinowy